Szkolenie BHP – dlaczego jest tak ważne

Szkolenie BHP i poznanie zasad BHP to jedne z najważniejszych elementów pracy. Dzięki nim każdy pracownik. jak i pracodawca w świadomy sposób zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z codziennego wykonywania obowiązków zawodowych w zakładzie pracy.

W Kodeksie pracy znaleźć można informacje na temat praw i obowiązków pracowników w zakresie BHP, ale również informację o tym, że szkolenia z nimi związane, są obowiązkowe. Podzielić je można na wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP. Mają one na celu zaktualizować dotychczasową wiedzę oraz umiejętności wykonywania konkretnych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy.

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych obowiązków należy przeprowadzić w czasie pracy.

Czym jest BHP

BHP to skrót od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ten zbiór zasad określa sposób wykonywania pracy na danym stanowisku oraz formę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zasady i obowiązku z zakresu BHP obowiązują zarówno pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, jak i pracodawców.

Szkolenia wstępne BHP

Obowiązek organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP, jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika. Właśnie dlatego na pracodawcy spoczywa zobowiązanie do zorganizowania szkolenia BHP.

Do wstępnego szkolenia BHP musi podejść każdy nowo zatrudniony pracownik, uczeń technikum oraz student odbywający praktyki. Szkolenie wstępne BHP to nic innego jak ogólny instruktaż stanowiskowy zapoznający uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP

W przypadku okresowego szkolenia BHP, mówimy przede wszystkim o przypomnieniu zdobytej wcześniej wiedzy. Przeprowadzenie szkolenia okresowego ma również na celu zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi z zakresu BHP.

Bez dwóch zdań, uczestnictwo w okresowych szkoleniach jest obowiązkowe, ponieważ od niego zależy zarówno zdrowie jak i bezpieczeństwo pracowników i pracodawcy.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP

W zakresie swoich obowiązków, pracodawca posiada zapis i przeprowadzeniu szkolenia BHP dla swoich pracowników, ponieważ bez niego nie będzie mógł dopuścić ich do pracy. Zatem kto może przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie?

  1. Pracodawca.
  2. Jednostka organizacyjna o działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego.
  4. Osoby kierujące pracownikami o zadaniach służby BHP.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy – kto musi je przejść

W tym miejscu warto również zaznaczyć kto musi przejść szkolenie oraz poznać praktyczne zasady BHP.

Otóż instruktaż stanowiskowy dotyczy zarówno osób kierujących pracownikami, jak i osób na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych. Co ciekawe, szkoleniom BHP muszą zostać również poddani uczniowie szkół zawodowych, którzy zostali zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Ten obowiązek obejmuje również studenta odbywającego praktykę studencką.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą odbywać szkolenia BHP. Nie oznacza to, że właściciel takiej firmy nie musi spełnić warunków wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony i zagrożenia życia oraz zdrowia. Oczywiście taka osoba może odbyć kursy na własną rękę.

Gdzie odbywa się szkolenie BHP

To gdzie odbędzie się szkolenie BHP oraz kto je przeprowadzi, w dużej mierze zależy od liczby pracowników mających wziąć w nim udział.

Aby przygotować swoich podwładnych oraz kadrę zarządzającą jak najlepiej, warto postawić na specjalistów świadczących usługi z zakresu organizacji szkoleń.

Firma STB Consulting przygotuje dla Ciebie zarówno szkolenie zamknięte przeprowadzone w Twoim przedsiębiorstwie, szkolenie wykładowe w jednym z naszych salonów, jak i szkolenia wyjazdowe z pełną aprowizacją i programem integracyjnym. Oprócz tego, oferujemy również szkolenia otwarte stacjonarne i on-line. 

Artykuł powstał przy współpracy z zespołem specjalistów z zakresu prawa pracy i bhp http://stbconsulting.pl , oferujących m.in. szkolenia, porady i audyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *