Mutacje genowe, niekoniecznie takie złe. Sprawdź i zobacz jak działa Twój mózg

Mózg składa się z miliardów komórek nerwowych (neuronów), które komunikują się ze sobą za pomocą połączeń zwanych synapsami. Synapsy to wysoce wyspecjalizowane obszary, w których neurony komunikują się ze sobą za pomocą sygnałów elektrycznych zwanych potencjałami czynnościowymi. Dzięki tym połączeniom możemy myśleć, czuć, pamiętać i uczyć się nowych rzeczy każdego dnia. Wykazano, że gdy informacje przepływają przez synapsy regularnie, automatycznie się one zmieniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie skuteczniej zapamiętywać i uczyć się. Im częściej stymulujemy te połączenia, tym są one silniejsze i tym łatwiej jest nam zapamiętywać i uczyć się nowych rzeczy.

Czym jest mutacja genów?

Mutacje to zmiany w sekwencji DNA danego genu. Mogą one powstać spontanicznie lub w wyniku ekspozycji na promieniowanie lub inny czynnik środowiskowy. Mutacje występujące w naszych genach są odpowiedzialne za różnice między poszczególnymi osobami, a także decydują o tym, jak objawiają się niektóre choroby.

Mutacje, które wpływają na rozwój embrionu lub płodu, mogą powodować poważne problemy, takie jak zespół Downa (dodatkowa kopia chromosomu 21). Z kolei mutacje, które pojawiają się po urodzeniu, mogą zmienić funkcjonowanie mózgu danej osoby, co może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na zdolności intelektualne.

Mutacje genów mogą prowadzić do poważnych i niebezpiecznych zmian w organizmie człowieka. Jednak mutacje nie zawsze mają negatywne skutki. Niemieccy naukowcy, wykorzystując muszki owocowe, wykazali, że niektóre mutacje mogą mieć pozytywne skutki, takie jak wyższe IQ.

Eksperyment na muszkach owocówkach

Zespół z Max Planck Institute for Evolutionary Biology w Plön i Uniwersytetu w Hamburgu badał, czy pewne zmiany genetyczne mogą wpływać na inteligencję. Odkryli, że pewne mutacje genów mogą poprawić zdolności poznawcze u samic muszki owocowej nawet o 20%. Dzieje się tak dlatego, że geny te mają znaczący wpływ na rozwój komórek nerwowych w mózgu podczas rozwoju embrionalnego.

Aby dowiedzieć się, jak przebiega ten proces, przez dwa lata badano ponad 10 000 muszek owocowych z różnymi mutacjami genetycznymi, a następnie testowano ich zdolności uczenia się, ćwicząc je w unikaniu porażenia prądem podczas przechodzenia przez naelektryzowaną sieć. Wyniki wykazały, że muszki z mutacją w jednym z dwóch genów – dicer-2 i ATPazy p60 kataniny – znacznie lepiej unikały porażenia prądem niż muszki normalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *