Karta stałego pobytu – konieczny dokument dla obcokrajowców

Aby móc przebywać i pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą ubiegać się o tzw. kartę pobytu. Dokument ten służy jako dowód na to, że cudzoziemiec legalnie przebywa w naszym kraju. W przeciwieństwie do karty czasowego pobytu, która wydawana jest jako zwykły świstek papieru, karta pobytu jest pełnoprawnym dokumentem ze zdjęciem i odciskami palców posiadacza. Karta pobytu pozwala jej posiadaczowi na podróżowanie po całej Europie bez konieczności uzyskania dodatkowej wizy Schengen.

Cudzoziemiec, który chce pozostać w Polsce, musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu na własny koszt w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Należy zaznaczyć, że zgoda na pobyt nie oznacza automatycznie, że zostanie ona wydana domyślnie – zależy to od wielu czynników, takich jak np. finanse.

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się w Wojewódzkim Urzędzie Stanu Cywilnego (Wydział Wschodni), który jest odpowiedzialny za wydawanie takich kart w danym województwie. Informacje o tym, gdzie i kiedy można złożyć wniosek o wydanie karty, a także o wymaganych dokumentach i procedurach, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie.

Dzięki temu dokumentowi można nie tylko lepiej się wyeksponować, ale także uzyskać dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Jakie informacje zawiera karta pobytu i jak wygląda?

Karta pobytu wygląda bardzo podobnie do dowodu osobistego. Informacje w niej zawarte (imię, nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców) pokrywają się z tymi, które znajdują się w dowodach osobistych, dlatego są wystarczające do potwierdzenia tożsamości w każdej procedurze urzędowej. Dokument zawiera również datę i miejsce urodzenia, status obywatelstwa, tożsamość płciową oraz cechy fizyczne (takie jak wzrost czy kolor oczu) jego posiadacza. Ponadto znajduje się tam również numer PESEL (jeśli został wydany), a także informacje o adresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy – w tym nazwa organu wydającego kartę i data jej wydania.

Karta pobytu może zawierać również adnotację o celu i charakterze pobytu czasowego. Gdy cudzoziemcowi zostanie wydane zezwolenie na pracę sezonową lub stałą, wówczas w jego karcie znajdzie się odpowiednio: „praca sezonowa” lub „dostęp do rynku pracy”.

Karta pobytu jest dokumentem unikalnym i jako taki powinna być przedstawiana. Wszystkie informacje, które się na niej znajdują, powinny być jasne i łatwe do odczytania, aby posiadacz karty mógł uniknąć ewentualnych nieporozumień podczas rozmowy ze strażą graniczną lub podczas procedury w sądzie.

Wymiary karty stałego pobytu to 85 x 55 mm, a jej szerokość jest o około 1 mm mniejsza od wymiarów dowodu osobistego. Karta wykonana jest z tworzywa sztucznego z wysokiej jakości powłoką, dzięki której jest wodoodporna. Posiada cienki plastikowy pasek, który zawiera informacje o posiadaczu karty oraz o organie wydającym. Na rewersie karty znajduje się hologram, a także znak wodny, który chroni ją przed podrabianiem (uwaga: nieuczciwe osoby mogą jednak nadal podrabiać karty pobytu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *