Co to jest struktura organizacyjna firmy. Zobacz jakie są rodzaje struktur i jak możesz je wykorzystać w swojej firmie

Dostosowanie modeli organizacyjnych do rodzaju i kierunku działalności podmiotów gospodarczych wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności patrzenia w przyszłość. Szczególnie w dużych firmach spójny podział zadań pomiędzy pracowników jest czynnością niezbędną dla sprawnego i efektywnego rozwoju firmy. Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Jakie ma typy? Czy istnieje idealny model?

Struktura organizacyjna – definicja

Struktura organizacyjna firmy to zbiór zasad i praktyk mających na celu odzwierciedlenie wartości i celów strategicznych firmy. Podstawowa struktura organizacji składa się z trzech elementów: ludzi, informacji i zadań.

Jakie są struktury organizacyjne w firmie?

Z kolei strukturę organizacyjną firmy można zdefiniować jako sposób, w jaki te trzy elementy łączą się w praktyce. Wewnętrzna struktura organizacyjna obejmuje:

  • kultura i wartości organizacji
  • relacje między pracownikami
  • pojemność personelu
  • strumienie informacji i plików

Wszystko to prowadzi do efektywnej współpracy między pracownikami, pozwalającej na sprawne zarządzanie zasobami i podejmowanie decyzji o działalności biznesowej. Warto zauważyć, że efektywna struktura organizacyjna zależy od wielu czynników, m.in.:

  • kultura firmy
  • odpowiedzialność
  • wydajność
  • proces podejmowania decyzji
  • realizacja celów strategicznych

Rodzaje struktur organizacyjnych firmy

Struktura linowa

Istnieją trzy główne typy klasycznych struktur organizacyjnych firm. Jednym z nich jest struktura linowa organizacji. Charakteryzuje się prostotą i przejrzystością, z jasno określonymi obszarami władzy i zadań wśród pracowników. Taki sposób prowadzenia firmy pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, a także jest dobry dla kadry zarządzającej. Wadą może być rozbudowana hierarchia zarządzania i mała elastyczność firmy na zmieniające się warunki.

Struktura finkcjonalna

Najbardziej klasycznym typem struktury organizacyjnej jest struktura funkcjonalna. Zwykle występuje w małych firmach, które nie muszą tworzyć wielu działów lub grup, aby osiągnąć swoje cele. W tym typie każdy pracownik ma tylko jednego przełożonego. Ta struktura organizacyjna charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji, gdyż pracownicy wykonują zadania związane z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Niestety może to być bardzo nieelastyczne, zwłaszcza dla firm, które chcą się rozwijać, wejść na nowe rynki lub rozwijać nowe produkty lub usługi. W tym celu konieczna może być restrukturyzacja całej organizacji.

Struktura linowo – sztabowa

Trzeci typ to linowo – sztabowa struktura kadrowa organizacji, która charakteryzuje się istnieniem funkcjonalnych jednostek kadrowych, czyli zespołów ekspertów. Realizują zadania grup wspierających pracę różnych działów.

Jaka struktura jest najlepsza dla firmy?

Struktura organizacyjna firmy to system, który pokazuje, w jaki sposób poszczególne jednostki są ze sobą powiązane, kto komu podlega, kto ma jakie funkcje i obowiązki oraz jak ze sobą współpracują. Podjęcie właściwej decyzji co do formy organizacyjnej to jedno z najważniejszych zadań menedżera. Warto pamiętać, że dobrze przygotowana struktura organizacyjna firmy może być ważnym czynnikiem jej rozwoju, ale może prowadzić do strat, jeśli nie spełni oczekiwań.

Przed wyborem odpowiedniej struktury organizacyjnej należy dokonać wnikliwej analizy dotychczasowych działań firmy, strategii, taktyki i celów operacyjnych. Następnie należy określić ramy funkcjonalne niezbędnych witryn. Organizacje można tworzyć indywidualnie według potrzeb konkretnej organizacji. Oprócz powyższego istnieją inne struktury organizacyjne: działy, macierze, procesy, sieci i tak dalej. Firma nie posiada idealnej struktury organizacyjnej, która może zapewnić bezpieczeństwo działania i rozwoju oraz rozwiązać wszystkie problemy. Wybór każdej firmy jest osobisty. Struktura powinna być dostosowana do zmian, aby kontrolować jej wpływ na normalne funkcjonowanie firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *